Složení výkonného výboru

předseda: Kopecký Květoslav

místopředseda: Macků Radomír

pokladník: Vladíková Miriam

členové výboru : Virdzek František, Mazal Antonín, Peša Petr, Pavlíček Miroslav