O klubu:

            Vznik Fotbalového klubu se váže k datu 29.4.2013 kdy byly, tehdy ještě u Ministerstva vnitra ČR, zaregistrovány stanovy  nového občanského sdružení - Fotbalový klub Černá Hora.  Od ledna 2014, kdy nabyl účinnost nový občanský zákoník, se sdružení automaticky přeměnilo ve spolek.      

           Jedná se o dobrovolné společenství fyzických a právnických osob, se zájmem o organizování, materiální a finanční podporu fotbalu v Černé Hoře. Spolek se hlásí k dlouholeté fotbalové tradici Fotbalového oddílu TJ Sokol Černá Hora.       

        Hlavním cílem činnosti FK je vytváření příznivých podmínek pro organizování fotbalového sportu v Černé Hoře, tj. zajišťování finančních prostředků, materiálního vybavení a také dostatek kvalitních trenérů, vedoucích družstev a dalších osob nutných pro tréninkový proces i vlastní zápasy. V rámci své činnosti FK vytváří podmínky pro účast fotbalových družstev z Černé Hory v mistrovských soutěžích organizovaných FAČR a zajišťuje jejich účast i v zápasech přátelských, přípravných a dalších turnajích. FK hájí zájmy fotbalového sportu v Černé Hoře a při své činnosti klade důraz na rozvoj mládežnického fotbalu.

       Spolek Fotbalový klub Černá Hora, z.s. spolupracuje s orgány městyse a ostatními spolky a organizacemi. Svou činností usiluje o rozvoj sportu, veřejného života, kultury a zdraví v městysu.

         V březnu roku 2015, po téměř dvouleté snaze, se podařilo provést úplné osamostatnění Fotbalového klubu od TJ Sokol Černá Hora. Důvodů k osamostatnění bylo více, ale ty které převažovaly, byly ekonomické. K odchodu došlo po vzájemné dohodě, všechny náležitosti byly navzájem řádně vypořádány. Ke dni 31. 8. 2013 bylo odděleno účetnictví, pokladna, mzdové náležitosti a zásoby majetku na základě delimitačního protokolu. Začátkem roku 2015 byl po delším administrativním martýriu přeregistrován klub i celá hráčská základna ve Fotbalové asociaci ČR. 

         Dne 5.11.2016 na Valné hromadě klubu byly schváleny nové stanovy FK a k 3.1.2017 byl proveden zápis do veřejného rejstříku - změna názvu spolku, nové stanovy a aktuální složení členů statutárního orgánu - výkonného výboru. 

       

Sídlo:

Fotbalový klub Černá Hora, z.s.

Na Loučkách  434

679 21 Černá Hora

 

 

 

 

 

Sezóna 2017/2018 

Dresy: převážně červeno - černá, černá

 

Přihlášené soutěže:

 

Okresní přebor - muži

 

 

 

 

Okresní přebor - mladší žáci

 
   

Okresní přebor - mladší a starší přípravka